AMAÇ

Derneğimiz; 

Otelcilik-Turizm sektöründe eğitim vermiş, vermekte olan ve vermek isteyen eğiticiler ile turizm eğitimine hizmet etmek isteyen eğitim gönüllüleri arasında işbirliği ve mesleki dayanışmayı geliştirmek, mesleki bilgi ve deneyimleri paylaşmak, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle turizm otelcilik sektörü ile direk ya dolaylı bağlantılı mesleklerde eğitimler düzenlemek ve sektörde eğitimli ve sertifikalı personel yetiştirilmesine katkıda bulunmak, otelcilik turizm alanında her türlü eğitim faaliyetini desteklemek amacıyla 15.02.2021 tarihinde kurulmuştur.

KURUCULAR
 • Mustafa Ünver KOZANLI

 • Vedat YALÇIN

 •  Fırat HAVLE

 •  Nazlı YILDIZ

 • Cengiz MURATŞAH

 •  Orhan KUTLUCA

 • Turan TİLKİ

 • Celalettin ÖZER

 • Büşra KARAYILAN

 •  Hüseyin TANDOĞAN

YÖNETİM KURULU
 • ASİL ÜYELER
 • Mustafa Ünver KOZANLI - Başkan

 • Vedat YALÇIN - Başkan Yardımcısı

 • Fırat HAVLE - Sayman

 • Nazlı YILDIZ - Sekreter

 • Cengiz MURATŞAH - Üye

 • Orhan KUTLUCA - Üye

 • Turan TİLKİ - Üye

 • YEDEK ÜYELER
 • Ali Şevket KAÇMAZ

 •  Süleyman KARAGÖZ

 • Betül ŞİMŞEK

 • Sibel YÜCEL

 • Eylem Çelik ALDEMİR

 • Seda CAN

 • Şükran GÖZE

DENETİM KURULU
 • ASİL ÜYELER
 • Hüseyin TANDOĞAN - Başkan

 • Büşra KARAYILAN - Üye

 • Celalettin ÖZER - Üye

 • YEDEK ÜYELER
 • Hilmi ÇAKMAK - Üye

 • Ayşe AYŞİN ÖZEN - Üye

 • Tülay CİHAN - Üye

TEMSİLCİLİKLER