TUREDER AKADEMİ

Derneğimizce “TUREDER Akademi” adı altında bir eğitim platformu oluşturulmuştur. Bu kapsamda düzenlenecek eğitimler, turizm otelcilik sektöründe çalışan ya da çalışacak olan personele yönelik olacaktır. Bu eğitimler, Derneğimiz bünyesinde bulunan sektör deneyimli eğiticiler ile resmi ve özel kurum/kuruluşlar iş birliğiyle ile düzenlenecektir.